Paretoporteføljen sterkere enn Oslo Børs i oktober: Tar inn tre nye aksjer i november

Pareto Securities’ modellportefølje for norske aksjer steg 7,0 prosent i oktober, mens Hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 6,6 prosent på samme tid. Hittil i år har porteføljen steget 23,8 prosent, mot 2,2 prosent nedgang for Hovedindeksen. For november tar analytikerne ut fire aksjer og går ned til ni aksjer i porteføljen:

Del med andre

Paretoporteføljen sterkere enn Oslo Børs i oktober: Tar inn tre nye aksjer i november

Pareto Securities

Våre analytikeres kommentarer på alle aksjene i porteføljen kan leses av analysekunder her.

Oktober ble en sterk måned for aksjemarkedene. Oslo Børs steg 6,6 prosent, mens Pareto-analytikernes modellportefølje fikk en oppgang på 7,0 prosent i oktober, der seks av ti aksjer i porteføljen slo Hovedindeksen.

Shippingaksjene Hafnia (opp 20,3 prosent) og Stolt-Nielsen (opp 14,7 prosent) ble porteføljens sterkeste aksjer for andre måned på rad. Sparebanken Vest (opp 12,8 prosent), Kongsberg Gruppen (opp 12,2 prosent), Mowi (opp 11,9 prosent), Aker BP (opp 7,8 prosent), Austevoll (opp 4,3 prosent) og Gjensidige (opp 1,6 prosent) endte måneden i pluss, mens Bonheur (ned 4,4 prosent) og Orkla (ned 11,4 prosent) ble de svakeste aksjene i porteføljen i oktober.

Opptur i lakseaksjene

Etter lakseraset på børs i slutten av september, spratt aksjene noe tilbake i oktober på uttalelser fra norske myndigheter om at man er villig til å potensielt endre det nåværende forslaget til grunnrenteskatt.

Porteføljens to sjømataksjer Mowi og Austevoll steg henholdsvis 11,9 og 4,3 prosent i oktober, der Mowi fikk ekstra hjelp av en sterk trading update.

- Vi beholder Mowi i porteføljen som følge av et stramt laksemarked de neste tolv månedene og forventninger om solid prisoppnåelse. Vi lar også Austevoll forbli, ettersom vi mener at inntektene vil holde seg på et høyt nivå som følge av en stram markedsbalanse og medvind fra det pelagiske segmentet, sier sjømatanalytikerne Sander Lie og Carl-Emil Johannessen.

Rally i shipping

Shippingaksjene leverte nok en god måned, med Hafnia opp 20,3 prosent og Stolt-Nielsen opp 14,7 prosent. Shippinganalytiker og analysesjef Eirik Haavaldsen beholder månedsvinneren Hafnia med et øye mot Q3-tallene senere i november.

- Produkttankratene snudde tidlig i måneden på linje med den sesongmessige trenden, ettersom raffineriene er ferdig med vedlikehold og klar til å øke produksjonen inn i vinteren. Videre er sanksjonene mot russiske oljeprodukter kun tre måneder unna, og vi tror effektene av dette vil begynne å spille seg ut i løpet av kort tid – slik vi nå har sett tegn til i råoljemarkedet. Hafnia er perfekt posisjonert for dette, sier Haavaldsen, som tror selskapet kan overraske på oppsiden ved kvartalsrapportering.

Et stramt kjemikaliemarked ga nok et solid kvartal for Stolt-Nielsen. Haavaldsen og teamet er fortsatt positive til Stolt-Nielsen-aksjen, men tar den ut av porteføljen på grunn av få nyheter fremover. Inn kommer LNG-rederiet Cool Company.

- Cool Co. har falt litt tilbake de siste ukene på grunn av frykt for europeisk gassetterspørsel. Det vi imidlertid ser, og som også selskapet og skipsmeglere nå bekrefter, er at timecharter-markedet for LNG-skip er meget sterkt, da eksport ut av USA er ekstremt lønnsomt selv etter at prisene har falt, sier Haavaldsen og fortsetter:

- Vi tror dermed at Cool Co. vil fortsette å øke TC-dekningen sin på økende nivåer – men dessuten også at gassprisene vil stige inn i vinteren og inn i 2023, noe future-markedet også viser. Selskapet har nå sagt klart og tydelig at de skal betale ‘alt’ de tjener ut i dividend, og vi tror derfor på opp mot 60 kroner i utbytte gjennom 2024.

Inn med Norske Skog

Innen industri lar analytikerne Kenneth Sivertsen og Carl Jørgen Flaen forsvarsaksjen Kongsberg Gruppen forbli i porteføljen, og tar i tillegg inn sektorfavoritten Norske Skog.

- Vi mener Norske Skog fremdeles er betydelig underpriset og ser fortsatt oppside til estimater og verdsettelse. Høye referansepriser og en sterk kostnadsposisjon driver økt inntjening for selskapet. Vi ser positive triggere fra vekstprosjekter i 2022-2023, og verdsettelsen av selskapet indikerer en betydelig rabatt. Risikoen er etter vårt syn på oppsiden, sier Sivertsen og Flaen.

Tar ut sparebank

Bank- og finanseksponeringen med Sparebanken Vest og Gjensidige var opp henholdsvis 12,7 og 1,6 i oktober.  

- Sparebanken Vest rapporterte et imponerende tredjekvartal forrige uke som bidro til den sterke avkastningen. Vi tar ut Sparebanken Vest ettersom vi forventer en mer rolig periode for egenkapitalbeviset fremover, men vi synes fortsatt banken er attraktiv, sier bankanalytikerne Herman Zahl og Vegard Toverud, som samtidig beholder Gjensidige.

- Gjensidige rapporterte sterk vekst i tredje kvartal. Det norske skadeforsikringsmarkedet fortsetter å være bemerkelsesverdig lønnsomt, og de stigende rentene og høyere avkastning bør støtte høyere renteavkastning i investeringsporteføljen, sier de.

Dette er de ni aksjene i porteføljen i november:

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO