Paretoporteføljen med fem nye aksjer i februar

Modellporteføljen til Paretos aksjeanalytikere starter året med en oppgang på 0,6 prosent i januar, mot 2,2 prosent nedgang for Hovedindeksen på Oslo Børs. Med resultatsesongen for fjerde kvartal i gang veksler analytikerne fem aksjer i februar:

Del med andre

Dataskjermer

Pareto Securities

No

Aksjehandels- og analysekunder kan lese våre analytikeres kommentarer på alle de ti aksjene i porteføljen i analyse- og handelsplattformen vår. Logg inn for å lese rapporten.

Mens amerikanske børsindekser steg rundt 1-2 prosent i januar, falt Hovedindeksen på Oslo Børs 2,2 prosent. For Pareto Securities’ modellportefølje begynte året med en oppgang på 0,6 prosent i løpet av måneden.

De sterkeste aksjene i løpet av måneden ble Kongsberg Gruppen (opp 15,4 prosent), Schibsted (opp 10,5 prosent), Hafnia (opp 9,4 prosent), Orkla (opp 4,6 prosent) og Mowi (opp 4,3 prosent). Svakest endte BW LPG (ned 14,2 prosent), Bonheur (10,5 prosent), Aker BP (ned 5,0 prosent), Vår Energi (ned 4,8 prosent) og Subsea 7 (ned 3,8 prosent)

Våre svenske aksjeanalytikere lager også en månedlig modellportefølje for svenske aksjer. Se aksjene i porteføljen her

Viktigste oppdateringer i februar

To nye finansaksjer

Etter en måned uten bank- og finanseksponering i porteføljen tar analytiker Vegard Toverud inn både B2 Impact og Sparebanken Vest.

- B2 Impact vil rapportere Q4-tall i løpet av februar, men flere av de viktige tallene i rapporten har allerede blitt kommunisert i forbindelse med at selskapet nylig utstedte en ny obligasjon. B2 har nettopp løst sitt største krav, og med 0,5x P/B-multippel som bakteppe ser vi dette som svært attraktivt. Den nye obligasjonen bør være positiv for estimatene fremover, og selv om det er en del usikkerhet i sektoren nå, er det også betydelig usikkerhet priset inn i aksjen, sier Toverud.

For Sparebanken Vest er det blant annet bankens Bulder Bank som bidrar positivt.

- Vi venter at banken vil kunne tjene på markedsdynamikken i privatkundemarkedet nå, og vi tror den gode utlånskvaliteten og høye lønnsomheten tillater betydelige utbytter, sier Toverud.

Bytter i shipping

Gassfraktrater fikk seg en smell i januar av kaldvær i USA, som brakte BW LPG ned 14,2 prosent. Analysesjef og shippinganalytiker Eirik Haavaldsen tror aksjen kan bruke tid på å komme seg og bytter LPG-rederiet med tørrbulkaksjen Golden Ocean.

- Med kinesisk nyttår rett rundt hjørnet bør tørrbulkaktiviteten ta seg opp videre. Ratene bør gå gjennom februar, og vi tror EPS-konsensusestimatene for Q1 kan doble seg. Dermed kan estimattrenden snu, samtidig som flåteveksten er lav og aksjen handles til en lavere NAV-prising enn den pleier og til attraktive multipler, sier Haavaldsen.

Venter Q4-trigger for Norbit

Analytiker Kenneth Sivertsen bytter ut Kongsberg Gruppen etter en sterk januar og tar inn Norbit før selskapet legger frem Q4-tall 15. februar.

- Norbit har en sterk historikk med over 20 prosent årlig inntektsvekst (CAGR) og økende marginer siden børsnoteringen i 2019. Vekstutsiktene er fortsatt gode i alle segmentene, og det tror vi blir reflektert i nye finansielle mål i Q4-rapporteringen. Vi ser lite grunn til å spille ned fremtidig vekst og tror nye finansielle mål vil drive estimater og aksjen i tiden fremover, sier Sivertsen.

Tar inn teknologiaksje

Et annet selskap som rapporterer Q4-tall 15. februar er Link Mobility. Teknologianalytiker Olav Rødevand tok nylig opp dekning på Link-aksjen og tar inn selskapet i porteføljen for februar.

- Link Mobility handles i dag til 11x ventet cash-EPS i år mot sammenlignbare selskaper på ca. 22x, noe vi mener er for lavt gitt utsiktene til selskapet. Link har en sterk markedsposisjon i et underpenetrert europeisk marked og kan vise til 1-2 prosent kundechurn, som viser hvor «sticky» forretningsmodellen er, sier han.

- Link solgte også USA-virksomheten sin like før jul. Det både fjerner balanserisikoen og gjør at de kan gå tilbake til M&A-strategien sin og som vi tror de kommer til å kapitalisere på fremover. Vekstforventningene ser også lave ut gitt hva de har levert av ordreinntak i 2023 og vi mener dermed aksjen fremstår som attraktiv. Q4 burde være «business as usual» med gode resultater, sier Rødevand.

Dette er de ti aksjene i porteføljen i februar:

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet vårt Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

SISTE NYTT FRA PARETO SECURITIES