Paretos analytikere øker i sjømat- og finansaksjer

Modellporteføljen til Paretos aksjeanalytikere steg 0,4 prosent i august, mens Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,4 prosent på samme tid. Så langt i 2022 er porteføljen opp 35,1 prosent, mot 3,9 prosent oppgang for Hovedindeksen. For september tar analytikerne inn fem nye aksjer og går tilbake til ti aksjer i porteføljen.

Del med andre

Paretos analytikere øker i sjømat- og finansaksjer

Pareto Securities

Våre analytikeres kommentarer på alle aksjene i porteføljen kan leses av analysekunder her.

Tydeliggjøring fra den amerikanske sentralbanken om å fortsette å bekjempe inflasjonstrykket med rentehevinger senket globale aksjemarkeder mot slutten av august, der amerikanske indekser falt mellom 4 og 5 prosent. Oslo Børs holdt seg opp noe bedre, med et fall på 0,4 prosent. Pareto Securities’ modellportefølje for norske aksjer steg 0,4 prosent i august, og er hittil i år opp hele 35,1 prosent.

Fem av de ni aksjene i porteføljen i august slo Hovedindeksen, der Hafnia (opp 29,1 prosent) steg mest i løpet av måneden. Aker BP (opp 5,7 prosent), DNO (opp 4,1 prosent), Subsea 7 (opp 2,9 prosent) og Aker Horizons (opp 1,2 prosent) endte august i grønt, mens Sparebanken Vest (ned 4,4 prosent), Austevoll (ned 10,0 prosent), Borregaard (ned 12,3 prosent) og Wallenius Wilhelmsen (ned 12,7 prosent) dro ned månedsutviklingen.

Viktigste oppdateringer for septemberporteføljen

Bytter i industri og oljeservice

Industrianalytikerne Kenneth Sivertsen og Carl Jørgen Flaen ser få kortsiktige aksjetriggere for Borregaard i september, og endrer eksponeringen mot industrisektoren ved å ta inn Norske Skog for september.

- Vi mener Norske Skog fortsatt er kraftig underpriset. Selskapet har levert fantastiske tall så langt i år, og med fortsatt høye papirpriser samt begrenset eksponering mot energimarkedet, så tror vi inntjeningen vil holde seg høy fremover. Dette er enda ikke reflektert i estimater, og vi tror det vil komme positive revideringer fremover, sier de.

Også oljeserviceanalytiker Bård Rosef bytter eksponering, der han skifter ut Subsea 7 med Prosafe.

- Prosafes restrukturering ble fullført mens flotellmarkedet begynte å vise lovende tegn. Med videre forbedring siden den gang, har flåteutnyttelsen gått til nivåer som vi ikke har sett siden 2014. Prosafe kontrollerer ytterligere tilbud i markedet, og vi forventer en bratt inntjeningsoppgang de neste årene, sier Rosef.

Ser oppside i finansaksjer

Sparebanken Vest rapporterte kvartalstall i tråd med bankanalytikerne Vegard Toverud og Herman Zahls forventninger i august. Egenkapitalbeviset falt imidlertid 4,4 prosent. De synes fortsatt banken har en attraktiv verdsettelse.

- Vi reviderte nylig opp estimatene våre for de fleste sparebankene, drevet av reprising av utlånsboken og god disiplin på innskuddssiden. Selv om høy volatilitet i rentemarkedet og utsikter til noe lavere kredittetterspørsel gjør at estimatene er mer usikre, synes vi at det kommende året i økende grad ser ut til å bli et svært profitabelt år for bankene, sier de.

De tar også inn forsikringsselskapet Protector Forsikring.

– Protector Forsikring vil kortsiktig være påvirket av markedssvingninger, men underliggende tjener de godt på et svært lønnsomt skademarked for tiden og inntjeningen på obligasjonsporteføljen ser ut til å komme opp i tredje kvartal, sier Toverud og Zahl.

Øker i sjømat

På sjømatsiden tar analytiker Carl-Emil Johannessen inn Mowi, mens han beholder Austevoll på tross av en svak måned i august.

- Vi synes Austevoll har falt ufortjent mye i august og fortsatt mener selskapet står foran flere år med god inntjening fra alle gruppeselskapene. Vi tar også inn Mowi i september, da vi synes aksjen prises attraktivt både absolutt sett og i forhold til sammenlignbare selskaper. Vi tror også lakseprisen har sesongmessig bunnet ut og forventer et noe sterkere laksemarked den kommende måneden.

Volatil shippingmåned

Produkttankrederiet Hafnia ble porteføljens største vinner i august, etter solide Q2-resultater sendte aksjen opp 29,1 prosent.

- Vi tror vi bare er i startfasen for det som kan bli en lang periode med oppgang, ettersom implikasjonene av sanksjoner mot Russland enda ikke har kommet fullt ut i spill. Ratene for LR-skip skyter i været i Østen og MR-ratene ser ut til å ha bunnet ut på veldig sterke nivåer idet vi er på vei inn i vintermånedene, sier shippinganalytiker og analysesjef Eirik Haavaldsen.

Bilfraktaksjen Wallenius Wilhelmsen endte imidlertid ned 12,7 prosent, etter en noe skuffende Q2-rapport.

- Vi mener nedgangen var en overreaksjon og er fortsatt positive til aksjen, men i mangel på triggere før Q3-rapporten bytter vi aksjen med Stolt-Nielsen. Stolt-Nielsen leverte sine beste kvartalstall siden 2007 for Q2 (mars til mai). Grunnet avvikende regnskapsår inkluderte dette ikke juni, der ratene virkelig har tatt av. Juli og august har vært enda bedre (til sammen Stolt-Nielsens tredje kvartal) og vi tror neste kvartalsrapport i oktober vil bli nok en øyeåpner for hvor stramt dette markedet er, sier Haavaldsen.

Dette er de ti aksjene i porteføljen i september:

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO