Paretos modellportefølje avslutter året med tre nye aksjer

Ny virusvariant og oljeprisfall bidro til en tung måned for Paretos modellportefølje for norske aksjer. Porteføljen falt 5,2 prosent i november, mot 1,0 prosent nedgang for Hovedindeksen på Oslo Børs. For årets siste måned gjør vi tre endringer:

Del med andre

Paretos modellportefølje avslutter året med tre nye aksjer

Pareto Securities

Spredningen av den nye coronavarianten omikron og gjeninnføring av innstramminger dro ned oljeprisen rundt 15 prosent, som tynget modellporteføljen betydelig i november.

Hittil i år er porteføljen opp 28,0 prosent, mens Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 21,3 prosent for året.

Tyngst ble novemberfallet i BW Energy (ned 23,4 prosent), Frontline (ned 18,8 prosent), Subsea 7 (ned 16,2 prosent) og Austevoll (ned 13,4 prosent). I tillegg falt Cloudberry (ned 5,8), Belships (ned 2,5 prosent) og Gjensidige (ned 0,3 prosent). Oppgang i Norske Skog (opp 19,7 prosent), Aker ASA (opp 7,8 prosent) og Europris (opp 0,5 prosent) bidro til å dempe nedgangen i november.

Som analysekunde kan du lese våre anaytikeres fulle kommentarer på alle aksjene i porteføljen her. 

Viktigste oppdateringer for porteføljen i desember

Black Week-opptur i retail

Ny coronavariant og sterke handelstall, gjør at retailanalytiker Joachim Huse tror det er oppside i Komplett-aksjen fremover.

- Den globale pandemisituasjonen ser ut til å bli verre, og vi ser det sannsynlig at store deler av årets julehandel vil gå gjennom digitale kanaler. Siste datapunkter fra Black Week viser at transaksjonsvolumer har økt med 8,5 prosent sammenlignet med i fjor, som illustrerer sterk underliggende vekst for retail som helhet, og tyder på god vekst for elektronikkeksponerte Komplett. Vi anser aksjen som fundamentalt attraktiv, ettersom den handler på en forholdsvis lav EV/EBIT-multippel og mellom 4,5 og 5 prosent utbytteavkastning, sier Huse.

Beholder sjømataksje

Den nye coronavarianten har også gitt motvind for sjømataksjer. Austevoll Seafood hadde en svak utvikling i måneden som gikk, og endte ned 13 prosent.

- Aksjen gjorde det likevel noe bedre enn sjømatindeksen, som var ned 15 prosent drevet av usikkerheten rundt potensielle coronanedstengninger, ettersom nye nedstengninger vil påvirke lakseprisen negativt. Vi beholder Austevoll i porteføljen også for desember da vi ser betydelig oppside i Lerøy, som Austevoll eier 53 prosent av, samtidig som vi fortsatt mener de pelagiske selskapene i Austevoll prises for lavt, sier sjømatanalytiker Carl-Emil Johannessen.

Tror på bedring for shipping

De to shippingaksjene Belships og Frontline endte begge ned i november. Tankrederiet Frontline falt 18,8 prosent, og har nå mistet hele NAV-premien for første gang siden første kvartal 2018.

- Tank har fått to runder med juling den siste tiden, først etter at det har blitt åpenbart at OPEC+ ikke har tenkt til å slippe opp volumer til tross for høy oljepris, og nå sist med spredningen av omikron og en ny trussel om globale nedstengninger. Vi tror ting ikke kan bli noe særlig verre, og beholder Frontline i porteføljen, sier analysesjef og shippinganalytiker Eirik Haavaldsen.

- Belships var relativt flat, da tallene for tredje kvartal viste noe skuffende drift. Med 42 prosent dekning på veldig gode nivåer for 2022 mener vi aksjen er altfor billig, sier han.

Renteøkning gir sparebankoptimisme

Gjensidige-aksjen, med sine defensive kjennetegn, gjorde det bedre enn børsen i den volatile børsmåneden. Selskapet arrangerte kapitalmarkedsdag og presenterte nye finansielle mål i slutten av november.

- På grunn av sterk kursutvikling senket vi anbefalingen vår, mens vi opprettholdt kursmålet. Selv om vi fortsatt synes aksjen er attraktiv ser vi større oppside i andre navn som Sparebank 1 SMN i desember. Vi tok banken ut av porteføljen vår for november og tar nå egenkapitalbeviset inn igjen. Vi forventer fortsatt at sentralbanken skal ta opp styringsrenta i desember og dette bør bidra til å styrke bankens inntjening fremover, sier bankanalytiker Vegard Toverud.

Beholder Aker

På tross av oljeprisfall på rundt 15 prosent, la Aker-aksjen bak seg nok en sterk måned i november med en oppgang på 7,8 prosent. Kursoppgangen var drevet av en redusert rabatt til markedsverdien på de underliggende selskapene i Aker-porteføljen, som var hovedgrunnen til at aksjen ble inkludert i porteføljen for november. Energianalytiker Tom Erik Kristiansen tror det er mer å hente på kort sikt.

- Med en rabatt på 16 prosent til markedets verdsettelse av de underliggende selskapene og en årlig avkastning de siste ti årene på 26 prosent ser vi videre oppside til dagens aksjekurs. I tillegg mener vi økte utbytter fra Aker BP og fortsatt høy aktivitet i Horizons over tid vil skape store verdier for Aker. I tillegg har Aker flere spennende satsninger innenfor teknologi som til en lav kostnad skaper et stort, og etter vår mening undervurdert, oppsidepotensiale. Vi syns også potensialet i oppstarten av kapitalforvaltning er undervurdert av markedet, sier Kristiansen.

Merk: Pareto Securities var involvert som Joint Global Manager og Joint Bookrunner i Aker ASA og BPs blokksalg i Aker BP

Dette er de ti aksjene i porteføljen for desember:

1. Austevoll

2. Aker ASA

3. Belships

4. Bonheur

5. Cloudberry

6. Frontline

7. Komplett

8. Norske Skog

9. Subsea 7

10. Sparebank 1 SMN

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO