Paretos modellportefølje drar videre fra Oslo Børs

Paretos modellportefølje for norske aksjer steg 4,8 prosent, mot 0,7 prosent oppgang for Hovedindeksen på Oslo Børs i august. For september byttes ut seks av aksjene i porteføljen.

Del med andre

Paretos modellportefølje drar videre fra Oslo Børs

Pareto Securities

Modellporteføljen forbigikk Oslo Børs med 4,1 prosent i august, og er hittil i år opp 26,0 prosent, mot 17,2 prosent for Hovedindeksen på Oslo Børs.

I løpet av august hadde syv av ti aksjer sterkere utvikling enn Hovedindeksen, med Bonheur (opp 14,9 prosent), Elkem (opp 13,2 prosent) og Kid (opp 11,1 prosent) som største bidragsytere til månedsoppgangen. Aker (ned 7,4 prosent) og DNO (ned 5,8 prosent) dempet utviklingen i august.

Paretos modellportefølje drar videre fra Oslo Børs

Viktigste oppdateringer for september-porteføljen

Aker Clean Hydrogen inn i Paretos modellportefølje

Aker Clean Hydrogen inkluderes i modellporteføljen for september, da både nasjonale og internasjonale makrohendelser som valg og rentebeskjeder kan påvirke sentimentet rundt aksjen positivt. På kort sikt tror vi at aksjen påvirkes av nyheter rundt utvikling i prosjektporteføljen til selskapet både for eksisterende og nye prosjekter, og på lengre sikt av de økonomiske aspektene og resultatene fra disse. Vi tror Aker Clean Hydrogen med sin industrikompetanse, tidlige inntreden i det «rene» hydrogenmarkedet med en allerede substansiell portefølje og eksponering mot både oppstrøm- og nedstrømdelen av markedet er godt posisjonert til å nå målene om EUR 500m i EBITDA i 2030.

MPC Container Ships ut, Hafnia inn

MPC Container Ships tas ut fra porteføljen etter en fin oppgang på 8,7 prosent i august. Containermarkedet er fortsatt knallsterkt og selskapet leverte gode Q2-tall, men investorene ønsket trolig mer detaljer rundt refinansiering og påfølgende utbytte. Dette tror vi kommer utover høsten – men ser i mellomtiden bedre risk/reward i Hafnia som navigerer trygt gjennom et tungt tankmarked som nå begynner å vise tegn til bedring.  

Elkem går ut av porteføljen etter at underliggende markedspriser for både silisium og silikon nå ligger godt over normaliserte nivåer. Aksjen ser fremdeles billig ut fundamentalt sett, men vi tror andre sykliske eksponeringer vil gi bedre avkastning på kortere sikt.

Troen på reprising av Kitron

Kitron har underprestert mot nærmeste peers de siste månedene og handles til en betydelig rabatt (~30 prosent). Dette til tross for at selskapet leverer både bedre vekst og lønnsomhet, samt har en historikk få selskaper kan vise til. Kombinert med en historisk høy ordrebok og solid balanse så mener vi at nedsiderisikoen i aksjen er begrenset, og tror på en betydelig reprising med gode kvartaler i vente.

OHT byttes ut med Subsea 7

Ved å bytte ut OHT med Subsea 7 beholdes noe av eksponeringen til OHT gjennom Subsea 7s 72 prosent eierskap i OHT etter at sammenslåingen av deres havvind-virksomhet med OHT er fullført. Subsea 7-aksjen har vært svak og er nå tilbake på nivåer fra i fjor når oljeprisen sto i 40-45 dollar per fat. Trekkes posisjonen i OHT ut til markedspris, prises nå oljeservice-delen av selskapet til ca. 3,5x neste års EBITDA. Selv om de hadde et fryktelig andrekvartal i år, har Subsea 7 også i det store og det hele levert som forventet siden i fjor, med særlig ordreinngangen over våre forventninger. Denne høstens kursfall er derfor sterkt overdrevet.

Kid ut av porteføljen til tross for ytterligere oppsidepotensiale

Kid tas ut av porteføljen etter at selskapet leverte gode Q2-tall hvor spesielt marginene var imponerende. Selv om vi mener aksjen har ytterligere oppsidepotensiale, tas aksjen ut av porteføljen etter en sterk august hvor aksjen var opp 11,1 prosent.

Dette er de ti aksjene i porteføljen for september:

1. Hafnia 

2. Bonheur 

3. Subsea 7 

4. Austevoll Seafood

5. Kitron 

6. Norske Skog

7. DNO

8. SpareBank 1 Sørøst-Norge 

9. Meltwater 

10. Aker Clean Hydrogen

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO