Shipping bidro til sterk måned for Paretos modellportefølje

Den månedlige modellporteføljen Pareto Securities’ aksjeanalytikere fikk en oppgang på 8,0 prosent i februar. Hovedindeksen på Oslo Børs steg 3,8 prosent i samme tid. For mars tar analytikerne inn tre nye aksjer og går ned til ni aksjer i porteføljen:

Del med andre

Shipping bidro til sterk måned for Paretos modellportefølje

Pareto Securities

Aksjehandels- og analysekunder kan lese våre analytikeres kommentarer på alle de ti aksjene i porteføljen i handelsplattformen. Logg inn for å lese rapporten.

Inflasjon og rentenivåene forblir en viktig driver for aksjemarkedene. Høyere enn ventet konsumpristall for januar i USA i starten av februar bidro til en nedgang på mellom 1 og 4 prosent for amerikanske aksjeindekser. I tillegg har bekymringer rundt en dobbel renteøkning av den amerikanske sentralbanken ved neste rentemøte økt betraktelig.

Hittil i år er porteføljen opp 10,6 prosent, mot 4,4 prosent oppgang for Hovedindeksen.

Syv av de ti aksjene i porteføljen slo Hovedindeksen i februar, der særlig shipping ledet an oppgangen med Stolt-Nielsen opp 22,8 prosent og Hafnia opp 20,7 prosent. Videre følger Borregaard (opp 14,7 prosent), Europris (opp 14,3 prosent), Sparebanken Vest (opp 7,1 prosent), Seadrill (opp 5,2 prosent), BW Energy (opp 4,8 prosent). Mowi (ned 1,5 prosent), Norske Skog (1,9 prosent) og Aker BP (5,7 prosent) tynget månedsutviklingen.

Interessert i å få porteføljeendringene på mail hver måned før børsåpning? Meld deg opp på nyhetsbrevet vårt her.

To nye teknologiaksjer

Med Adevinta opp nesten 30 prosent i januar og deler av februar uten store nyheter, var en Q4-rapport på linje med forventingene og gjentatt 2023-guiding ikke nok til å møte markedets høye forventninger til selskapet.

- Vi ser imidlertid Adevinta fremdeles som et godt case, og benytter oss av muligheten til å ta inn aksjen på lavere nivåer. Nåværende verdsettelse ser attraktiv ut, tatt i betraktningen den signifikante veksten og kontantgenereringen vi venter fremover, sier analytiker Kristoffer Hagevik.

Også IT-konsulentselskapet Crayon går inn i marsporteføljen, etter selskapet leverte gode Q4-tall og positiv guiding for 2023.

- Det illustrerer Crayons robusthet i et stadig mer krevende marked for softwareleverandører. Med forventninger om rundt 20 prosent vekst i 2023, forbedret kontantgenerering og en attraktiv verdsettelse, gjør at vi ser dette som en god mulighet, sier teknologianalytiker Fridtjof Semb Fredricsson.

Skifter i bank- og finans

Innen bank- og finans tar analytikerne Vegard Toverud og Herman Zahl ut Sparebanken Vest på bakgrunn av få triggere i mars, og inn Gjensidige.

- Lønnsomheten i Gjensidiges kjernemarkeder fortsetter å være bemerkelsesverdig, og konkurrerende selskaper virker veldig disiplinert på prising, selv om rentenivåene har økt. Som en defensiv eksponering, tar vi inn aksjen for å senke den overordnede porteføljerisikoen i mars, sier de to analytikerne.

Beholder lakseeksponering

Mowi leverte en noe svak avkastning i februar, til tross for en solid Q4-oppdatering i løpet av måneden. Lakseanalytiker Sander Lie mener imidlertid aksjen har falt for mye den siste måneden gitt utviklingen i det underliggende markedet, og beholder aksjen i marsporteføljen.

- Lave slaktevolumer i Norge og noe biologiske utfordringer har sendt spotprisen for laks til rekordhøye nivåer. I ukene inn mot påske vil også butikker og retailere fortsette å bygge opp lagrene og vi utelukker ikke at prisene kommer til å stige ytterligere i ukene fremover, sier han.

- Vi mener Mowi er godt posisjonert til å kapitalisere på de høye prisene på kort sikt, med solid geografisk dekning og en sterk volumguiding for 2023, samtidig anser vi Mowi som en god hedge mot politisk risiko i Norge og et selskap som står seg godt uavhengig av skatteutfall i Norge, sier han.

Dette er de ni aksjene i porteføljen i mars: 

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO