Sjømat og energi løftet Paretoporteføljen

April endte med 2,0 prosent oppgang for Paretos modellportefølje for norske aksjer, mot et fall på 1,7 prosent for Hovedindeksen på Oslo Børs. Så langt i 2022 er porteføljen opp 28 prosent. I mai gjør Paretos analytikere fem endringer:

Del med andre

Sjømat og energi løftet Paretoporteføljen

Pareto Securities

•           Inn:Austevoll, Gjensidige Forsikring, Hafnia, REC Silicon og Wallenius Wilhelmsen

•           Ut: Cool Company, Elkem, Gram Car Carriers, Grieg Seafood og Sparebank 1 SMN

•           Beholdes:Aker BP, Bonheur, Norske Skog, Subsea 7 og Vår Energi

Våre analytikeres kommentarer på alle aksjene i porteføljen kan leses av våre analysekunder her.

Frykt for inflasjon og svakere økonomisk vekst, stigende renter og råvare- og komponentmangel i tillegg til den vedvarende krigen i Ukraina gjorde april til den verste måneden for S&P 500-indeksen siden mars 2020, med et fall på 8,8 prosent i april. På Oslo Børs var nedgangen mildere, der Hovedindeksen falt 1,7 prosent i løpet av måneden.

Paretos modellportefølje steg på sin side 2,0 prosent i april, godt hjulpet av rekordsterke laksepriser og høye energipriser. Hittil i år er porteføljen opp 28 prosent, mens Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 3,2 prosent på samme tid.

Blant de ti aksjene i porteføljen endte Grieg Seafood (opp 17,2 prosent), Elkem (opp 12,2 prosent) og Vår Energi (opp 8,7 prosent) som de sterkeste aksjene. Gram Car Carriers (ned 9,1 prosent), Sparebank 1 SMN (ned 6,4 prosent), Cool Company (ned 4,5 prosent) og Subsea 7 (ned 4,1 prosent) tynget månedsutviklingen.

Viktigste oppdateringer for maiporteføljen

Holder på oljeeksponering

Fremdeles høye olje- og gasspriser hjalp Vår Energi og Aker BP til en oppgang på henholdsvis 8,7 og 3,0 prosent. Energianalytiker Tom Erik Kristiansen beholder begge i porteføljen, og trekker særlig frem Vår Energi.

- Vi mener at Vår Energi fortsatt er svært attraktivt priset og er veldig billig, målt mot andre store oljeselskaper i Nordsjøen. På inntjening prises selskapet overraskende lavt og på våre estimater handler selskapet på ca. 5 ganger 2022-inntjening, som er under halvparten av det konsensus for øyeblikket priser OBX-indeksen til, og betydelig lavere enn andre store oljeprodusenter i Nordsjøen. Vår Energi er fortsatt på billigsalg, sier Kristiansen.

Fornyet tillit får også oljeserviceaksjen Subsea 7, på tross av en nedgang på 4,1 prosent i april.

- Oljeservicemarkedet ser mer og mer stramt ut de neste årene og Subsea 7 er godt posisjonert for store kontraktstildelinger til økende priser. Selskapet tror på normaliserte marginer basert på dagens prisbilde i 2024-25. Dette er langt bedre enn hva som er priset inn i estimatene, sier oljeserviceanalytiker Bård Rosef.

Ser topp for lakseprisen

Rekordhøye laksepriser løftet Grieg Seafood 17,2 prosent i løpet av måneden. I mai tar Austevoll over stafettpinnen for sjømateksponeringen til porteføljen.

- Da vi sliter med å se mer oppside til lakseprisen fra dagens nivåer velger vi for mai å erstatte Grieg med Austevoll, som er noe mindre direkte eksponert mot lakseprisen. Vi forventer at Austevoll vil rapportere nok et sterkt kvartal fra sine pelagiske virksomheter, samtidig som vi tror Lerøy fortsatt vil dra nytte av gode laks- og torskepriser, sier sjømatanalytiker Carl-Emil Johannessen.

Stokker om på shippingaksjer

Bilfraktrederiet Gram Car Carriers endte ned 9,1 prosent forrige måned, etter en fantastisk måned i mars. Analysesjef og shippinganalytiker Eirik Haavaldsen tror imidlertid kvartalstall fra Wallenius Wilhelmsen (WAWI) 3. mai blir en trigger for aksjen og skifter ut Gram med WAWI.

- Q1-rapporten til Gram var som forventet og selv om vi tror det kommer sterke kontraktsslutninger i tiden fremover, bytter vi mai-eksponeringen til WAWI. Aksjen har vært svak den siste tiden og vi tror markedet overvurderer effektene av krig og svakere økonomisk vekst. Lignende selskaper indikerer ingen nedtrapping i det som normalt pleier å være et sesongmessig svakere første kvartal, og vi tror selskapet vil overraske positivt, sier han.

April-porteføljens andre shippingaksje Cool Company falt 4,5 prosent med få selskapsspesifikke nyheter i løpet av måneden. Inn går produkttankrederiet Hafnia, som rapporterer kvartalstall 23. mai.

- Vi forventer fortsatt gode kontrakter for Cool Company i tiden fremover, men en bedring i spotmarkedet lar vente på seg, og vi tar heller inn Hafnia i mai ettersom ratene i produkttank tar av. Utsiktene for andre kvartal tilsier et av de beste kvartalene noensinne for de mindre båtene og vi tror guidingen fra selskapet i kvartalsrapporten vil bekrefte dette, sier han.

Kan komme gjenåpningsnytt fra REC Silicon

Fornybaranalytiker Gard Aarvik tror på positive nyheter fra REC Silicon i mai. Selskapets viktige fabrikk i Moses Lake i USA har vært stengt siden 2019, og nå øyner Aarvik nyheter om gjenåpning.

- Vi tror at nyheter i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen 2. mai og Q1-rapportering 11. mai kan øke sannsynligheten for en gjenåpning av fabrikken i Moses Lake i 2023. Vi estimerer gjenåpning i andre kvartal 2023. Hanwha økte nylig sitt eierskap i selskapet, frigjør kapital for investeringer i verdikjeden for solenergi og har uttalt at USA blir et viktig ekspansjonsområde. Mai bør derfor være et godt tidspunkt for Hanwha til å vise sin økte innflytelse og ambisjon om å raskt sette sitt avtrykk på REC Silicons strategi og utvikling, og kan derfor inneholde relevante triggere for aksjen, sier Aarvik.

- På lengre sikt støttes vårt positive syn på aksjen av et politisk push i USA for å bygge opp en fullstendig amerikansk verdikjede innenfor solenergi og et marked hvor mulighetene for solenergi og batterier med silisium i økende grad forbedres, sier han.

Dette er de ti aksjene i porteføljen i mai:

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO