Solid start på året for Pareto Securities’ modellportefølje

Den månedlige modellporteføljen til Pareto Securities’ aksjeanalytikere startet 2023 med en oppgang på 2,4 prosent i januar, mens Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,5 prosent på samme tid. For februar gjør analytikerne fem endringer:

Del med andre

Solid start på året for Pareto Securities’ modellportefølje

Pareto Securities

Aksjehandels- og analysekunder kan lese våre analytikeres kommentarer på alle de ti aksjene i porteføljen i handelsplattformen. Logg inn for å lese rapporten.

Lavere veksttakt for inflasjonen i USA bidro til en positiv måned for globale aksjemarkeder, der de store amerikanske børsindeksene steg mellom 3 og 11 prosent. Oslo Børs endte på sin side opp 0,5 prosent i løpet av måneden, mens Pareto Securities’ modellportefølje for norske aksjer steg 2,4 prosent.

Seks av de ti aksjene i porteføljen slo Hovedindeksen i januar. Best gikk det for Protector (opp 14,3 prosent), etterfulgt av Mowi (opp 10,1 prosent), Aker Solutions (opp 4,9 prosent), Hafnia (opp 3,6 prosent), Yara (opp 2,6 prosent) og Norske Skog (opp 1,6 prosent). Crayon (ned 0,2 prosent) og Aker BP (ned 0,3 prosent) endte januar nokså flatt, mens Stolt-Nielsen (ned 3,0 prosent) og Vår Energi (ned 10,0 prosent) falt i løpet av måneden.

Interessert i å få porteføljeendringene på mail hver måned før børsåpning? Meld deg opp på nyhetsbrevet vårt her.

Viktigste oppdateringer i februar

Tar inn riggaksje

Riggmarkedet fortsetter å bedre seg, med økt etterspørsel og utnyttelsesgrad og dagrater som har etablert seg godt over 400.000 dollar per dag. Det får oljeserviceanalytiker Bård Rosef til å ta inn Seadrill i porteføljen for februar.

- Selv om riggaksjene har vært sterke det siste året så mener vi dagratebildet ikke er reflektert i verdsettelsene i sektoren. Seadrill er priset i den lavere enden av sektoren, og fortsetter å være en av våre favoritter innen oljeservice, sier han.

Europris inn før Q4-tall

Konsumanalytiker Joachim Huse tar inn Europris før selskapets Q4-tall 2. februar. Han sier aksjen har vært robust på tross av nedbremsingen i økonomien på grunn av kjedens lave priser og for det meste nødvendige varer i varesortimentet.

- Med tegn til sterk salgsutvikling gitt på kapitalmarkedsdagen i desember og varehandelstall fra SSB opp 2,9 prosent på årsbasis i Q4, venter vi at rapporten 2. februar vil bli en positiv trigger. Vi mener fortsatt aksjen ser billig ut på dagens prising, sier Huse.

Sterk laksemåned

Mowi endte januar opp 10,1 prosent, godt hjulpet av kommentarer fra norske politikere om signifikante endringer til grunnrenteskatten i Norge, i tillegg til en sterk trading update for fjerde kvartal.

- Vi beholder Mowi i porteføljen med tro på et fortsatt sterkt laksemarked, der vi forventer rekordhøye priser også i de kommende månedene, sier sjømatanalytiker Sander Lie, som venter at skatteuttalelser vil fortsette å være førende fremover.

- På toppen av et sterkt laksemarked ser vi mellom 13-15 prosent oppside på våre EPS-estimater for 2023 og 2024 dersom de siste uttalelsene fra de norske politikerne blir gjeldende. Vi mener at risk/reward for Mowi fortsatt ser attraktivt ut, og vi ser aksjen som en god hedge mot norsk politisk risiko og en aksje som står seg godt uavhengig av skatteutfall, sier Lie.

Bytte innen bank og finans

Protector ble porteføljevinneren i januar med en oppgang på 14,3 prosent. Bankanalytikerne Vegard Toverud og Herman Zahl bytter i februar ut forsikringsaksjen med Sparebanken Vest før sparebankens Q4-rapportering.

- Vi ser oppside for de fleste sparebanker generelt, og Sparebanken Vest fortsetter å være best i klassen når det gjelder egenkapitalavkastning (ROE). Norske banker har vært disiplinerte i reprisingen, og har raskt fått forbedrede marginer. Vi tror 2023 blir svært lønnsomt for sparebanken, og at det ikke er reflektert i dagens prising, sier analytikerne.

Beholder i shipping

Porteføljens shippingaksjer Hafnia og Stolt-Nielsen gikk hver sin retning i januar, der Hafnia steg 3,6 prosent og Stolt-Nielsen falt 3,0 prosent. Analysesjef og shippinganalytiker Eirik Haavaldsen lar begge aksjene forbli i februar, med Russland-sanksjoner og kvartalsrapportering rett rundt hjørnet.

- Hafnia var langt bedre enn sammenlignbare selskaper i januar, til tross for et nedsalg fra en stor aksjonær som kan ha tynget aksjen den siste tiden. Ratene har sklidd i de første ukene av året, men viser nå tegn til å snu – kun dager før sanksjonene mot russiske oljeprodukter trer i kraft, så vi beholder Hafnia i porteføljen, sier Haavaldsen, som tror markedet vil få øynene opp for Stolt-Nielsen selskapet rapporterer kvartalstall 2. februar.

- Stolt-Nielsen har levert gode tall de siste kvartalene, til tross for at kun en liten del av kontraktsporteføljen har blitt reforhandlet. Omtrent 50 prosent av denne skal fornyes i første kvartal og ratene er på veldig høye nivåer. Dagens gode inntjening kan dermed vare lengre – og på P/E 5x og 0.8x bokverdier synes vi ikke dette er reflektert i aksjen, sier Haavaldsen.

Vi gjør oppmerksom om at Pareto Securities var involvert i det nylige nedsalget av Oaktree i Hafnia

Dette er de ti aksjene i porteføljen i februar:

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO