Sterk årsavslutning for Paretos modellportefølje – opp over 30 prosent i 2021

Modellporteføljen vår for norske aksjer avsluttet året med en oppgang på 4,0 prosent i desember. I 2021 steg porteføljen med 33,2 prosent, mens Hovedindeksen steg 23,4 prosent på samme tid. Dette er skiftene våre analytikere gjør i januar:

Del med andre

Sterk årsavslutning for Paretos modellportefølje – opp over 30 prosent i 2021

Pareto Securities

•           Inn:Mowi, Panoro Energy, Stolt-Nielsen, Sparebanken Vest og Telenor

•           Ut: Austevoll Seafood, Belships, Bonheur, Frontline og Sparebank 1 SMN

•           Beholdes: Aker ASA, Cloudberry, Komplett, Norske Skog og Subsea 7

Hjulpet av stigende oljepriser og generelt positiv børsutvikling, fikk vår norske modellportefølje en oppsving på 4,0 prosent i desember, mens Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,7 prosent på samme tid.

For året endte porteføljen opp 33,2 prosent, og dermed utkonkurrerte Oslo Børs med 9,8 prosentpoeng. Det er det 13. året på rad at modellporteføljen har slått Oslo Børs. Kunder kan lese mer statistikk for modellporteføljen her.

Halvparten av aksjene i porteføljen slo indeksutviklingen i desember, der rekordhøye strømpriser bidro til å løfte Bonheur 23,3 prosent i desember og som porteføljen beste aksje i årets siste måned. Bonheur-aksjen handler imidlertid rundt Paretos kursmål på 350 kroner, og går ut av porteføljen for januar. Svakest i desember var Norske Skog, som falt 7,7 prosent i løpet av måneden etter den største aksjonæren Oceanwood Capital Management solgte seg ned med 14,3 prosent i selskapet.

Viktigste oppdateringer for januar-porteføljen

Ser attraktiv inngang i Telenor

TMT-teamet gjenopptok analysedekning på Telenor i desember, og i januar går telekomaksjen inn i modellporteføljen. Mens nordiske telekomkonkurrenter har oppnådd mellom 10 og 25 prosent totalavkastning i 2021, har Telenor levert knappe 1 prosent.

- Vi mener det skyldes at markedet har satt mindre pris på den eksponeringen Telenor gir mot fremvoksende markeder etter at selskapet ble nødt til å selge Myanmar-virksomheten til en svært lav pris etter militærkuppet i landet, samt negativ valutapåvirkning fra en sterkere krone. Med dette allerede reflektert i aksjekursen, handles Telenor nå på en rekordhøy utbytteavkastning på rundt 7 prosent, som tilsier at aksjen vil levere rundt 30% totalavkastning i 2022 om historien skulle gjenta seg. Vi syns dagens kurs er et attraktivt inngangspunkt for å kjøpe en av Norges mest pålitelige kontantstrømmer, sier analytiker Kristoffer Hagevik.

Tror på oppside i oljeselskap og Aker

Med oljeprisen over 70 dollar og opp nesten 40 prosent i løpet av 2021, ser energianalytiker Tom Erik Kristiansen muligheter i Panoro Energy.

- Prisingen i Panoro henger betydelig etter den positive utviklingen i oljeprisen. Selskapet har de siste årene tilbydd en attraktiv kombinasjon av høy vekst og høy fri kontantstrøm. Vi tror derfor oppstart av utbytteutbetalinger kan komme før markedet forventer det. I tillegg har selskapet tidligere demonstrert at de kan gjøre gode oppkjøp som kan overraske på oppsiden, sier han.

Et innholdsrikt år for Aker-konsernet har sendt Aker ASA-aksjen opp over 50 prosent, og i desember har industrikonsernet gjennom Aker BP blant annet kjøpt Lundin Energys norske olje- og gassvirksomhet og lansert tidligere oljefond-sjef Yngve Slyngstad som leder av Akers nye forvaltningssatsing.

- Selv etter et sterkt 2021 fortsetter vi å inkludere Aker i porteføljen. Vi tror Aker BP vil utvikle seg positivt når markedet tar inn over seg effektene av transaksjonen med Lundin Energy, som vil skape en ny gigant på norsk sokkel. I tillegg tror vi Aker Horizons er godt posisjonert for videre vekst og forventer mange spennende nyheter fra selskapet fremover. Det samme gjelder også for den nystartede forvaltningsvirksomheten og Aker sin spennende portefølje av selskaper innenfor teknologi, sier Kristiansen.

Skifter ut lakseaksje

Austevoll Seafood har vært i porteføljen helt siden mai, men for januar skifter sjømatanalytiker Carl-Emil Johannessen ut Austevoll med Mowi.

- Vi fjerner Austevoll fra porteføljen i januar, ettersom aksjen har prestert sterkt i forhold til sammenlignbare selskaper. Med sjømatindeksen opp 3,4 prosent i desember, velger vi heller å ta inn Mowi, da aksjen har vært svak både den siste måneden og generelt gjennom 2021. Vi tror selskapet vil levere enn god Q4-oppdatering i januar og sammen med fortsatt høye laksepriser tror vi på en god utvikling for aksjen i årets første måned, sier Johannessen. 

Analysekunder kan lese våre kommentarer på alle aksjene i porteføljen her.

Dette er de ti aksjene i porteføljen i januar:

Vi gjør oppmerksom på at Pareto Securities var involvert som Manager i det nylige blokksalget i Norske Skog

Interessert i svenske aksjer? Vårt svenske analyseteam lager hver måned en lik portefølje på Stockholmsbørsen. 

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO