Sykliske aksjer og oljeeksponering satte fart på Paretoporteføljen

Sterke energipriser og oppgang for sykliske aksjer drev modellporteføljen for norske aksjer opp hele 15,4 prosent i mars. Hovedindeksen på Oslo Børs steg på sin side 4,9 prosent. I porteføljen for april stokker analytikerne om på aksjebeholdningen og øker eksponeringen mot energi:

Del med andre

Sykliske aksjer og oljeeksponering satte fart på Paretoporteføljen

Pareto Securities

•           Inn:Bonheur, Cool Company, Grieg Seafood, Sparebank 1 SMN, Norske Skog, Subsea 7 og Vår Energi

•           Ut:  Austevoll, Belships, Cloudberry, Nordic Semiconductor,Panoro Energy og Sparebank 1 SR-Bank

•           Beholdes: Aker BP, Elkem og Gram Car Carriers

Oslo Børs trosset økt geopolitisk uro og stigende inflasjon i mars. og både hovedindeksen på Oslo Børs og Paretos modellportefølje kunne notere seg all-time-high-rekord i løpet av måneden.

Modellporteføljen la på seg 15,4 prosent i mars. Det er den sterkeste måneden siden november 2020, da porteføljen steg 18,1 prosent. Hittil i år er porteføljen opp 25,5 prosent – 20,5 prosentpoeng foran hovedindeksen.

Energi og bilfrakt dro lasset mest i vårmåneden, med Gram Car Carriers (opp 30,2 prosent*), Cloudberry (opp 29,1 prosent), Panoro Energy (opp 23,7 prosent) og Aker BP (opp 20,9 prosent) som de sterkeste marsaksjene. Den eneste aksjen i negativt lende var Nordic Semiconductor (ned 2,9 prosent) mens Sparebank 1 SR-Bank (opp 2,7 prosent) også endte noe svakere enn Oslo Børs.

Viktigste oppdateringer for aprilporteføljen

Ny energifavoritt inn i porteføljen

Olje- og gasselskapet Vår Energi inntok Oslo Børs i februar, og har siden børsnoteringen steget mer enn 30 prosent. Nylig tok energianalytiker Tom Erik Kristiansen opp dekning på Vår Energi-aksjen, og tror flere faktorer taler for både Vår Energi og Aker BP i tiden som kommer.

- Siden børsnoteringen har utsiktene i olje- og gassmarkedene styrket seg betydelig, og Vår Energis høye gassproduksjon har vist seg å være av enda større strategisk verdi nå som EU ønsker å bli mindre avhengig av russisk gassimport. Videre ser vi en stor oppside til dagens utbytteavkastning og tror kontantrømmen støtter en dobling i utbyttene fremover, sier Kristiansen.

- For Aker BP tror vi aksjekursen har mer å gå på og at dagens prising fortsatt ikke reflekterer den potensielle verdiskapningen fra Lundin-oppkjøpet. Vi tror aksjen vil fortsette å stige frem mot kapitalmarkedsdagen i mai, samtidig som vi mener markedet har undervurdert olje- og gassprisene, og dermed inntjeningen i første kvartal for selskapet, sier energianalytikeren.

Vi gjør oppmerksom på at Pareto Securities har vært rådgiver for Vår Energi i den nylige børsnoteringen av selskapet.

Shipping-nykommer imponerte i debuten

Forrige måned var bilfraktaksjen Gram Car Carriers analyseteamets nyeste tilskudd på analyselisten, som leverte en fantastisk måned drevet av bedre kontrakter og et sterkt bilfraktmarked. I april venter analysesjef og shippinganalytiker Eirik Haavaldsen at trenden vil fortsette.

- Markedet for bilfrakt fortsetter å stramme seg til, og skipsverdier og rater tikker oppover samtidig som durasjonene blir lengre. Gram har utnyttet dette og sikret seg sin første femårskontrakt, som indikerer oppside til både flåteverdien og estimatene våre. Vi forventer flere sterke slutninger i tiden fremover og beholder aksjen i porteføljen, sier Haavaldsen.

I midten av mars tok shippingteamet opp dekning på LNG-rederiet Cool Company, som i april byttes inn mot Belships.

-  Vi mener fortsatt Belships er underpriset, men ser flere kortsiktige triggere i Cool Company og bytter derfor disse i porteføljen. Cool Company har åtte LNG-skip med stadig mer spoteksponering i et LNG-marked som vi forventer vil styrke seg ytterligere ettersom verden fokuserer mer på energisikkerhet. Selskapet har allerede satt standarden i markedet med en sterk ettårskontrakt, og vi forventer flere i tiden fremover, sier Haavaldsen.

Vi gjør oppmerksom på at Pareto Securities har vært involvert i den nylige emisjonen og børsnoteringen av Gram Car Carriers.

Inn med industriaksje

Industrianalytikerne Kenneth Sivertsen og Carl Jørgen Flaen fikk rett i sin tro på Elkem, som endte måneden opp 14,0 prosent. For april rulles Elkem videre, samtidig som de løfter frem Norske Skog som favoritt.

- Norske Skog er toppvalget vårt i industrisektoren, og vi ser positive triggere fra vekstprosjekter som skal settes i drift i løpet 2022 og 2023. Selskapet er meget godt posisjonert i et stramt publikasjonspapirmarked, hvor mesteparten av energiforbruket i Norge er sikret på gunstige kontrakter. Verdsettelsen av selskapet indikerer en betydelig rabatt, og fremover tror vi både Q1- og Q2-resultatene gir betydelig oppside, sier Sivertsen.

Dette er de ti aksjene i porteføljen i april:

*) Gram Car Carriers steg 42,3 prosent i løpet av mars. Aksjen steg 13 prosent 1. mars, som kan ha vært påvirket av at vi tok opp analysedekning og inkluderte aksjen i marsporteføljen, slik at vi setter åpningskursen på den volumvektede gjennomsnittlige aksjekursen de første tre timene, som gir en 30,2 prosent økning i mars.

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO