To nye aksjer i Paretoporteføljen etter sterk sommermåned

Modellporteføljen til Pareto Securities’ aksjeanalytikere steg 5,7 prosent i juli, mot 2,5 prosent oppgang for Hovedindeksen på Oslo Børs. Med kvartalsrapporteringen i full sving bytter analytikerne ut to aksjer:

Del med andre

To nye aksjer i Paretoporteføljen etter sterk sommermåned

Pareto Securities

Aksjehandels- og analysekunder kan lese våre analytikeres kommentarer på alle de ti aksjene i porteføljen i analyse- og handelsplattformen vår. Logg inn for å lese rapporten.

Amerikanske børsindekser endte opp i juli, med de toneangivende indeksene opp mellom 3 og 4 prosent. Den amerikanske sentralbanken økte som ventet styringsrenten med nye 0,25 prosentpoeng, i tillegg til at støttende BNP-tall og uttalelser fra sentralbanksjef Jerome Powell økte troen på en myk landing for den amerikanske økonomien i løpet av måneden.

Her hjemme steg Oslo Børs 2,5 prosent og den norske modellporteføljen til Pareto Securities 5,7 prosent. Hittil i år er porteføljen opp 13,7 prosent, mens Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 4,7 prosent.

Schibsted (opp 15,3 prosent), Aker BP (opp 14,8 prosent), Frontline (opp 9,6 prosent), Yara (opp 9,3 prosent), Hafnia (opp 5,1 prosent), Orkla (opp 3,9 prosent) og Subsea 7 (opp 1,8 prosent) bidro til den positive utviklingen. Gjensidige (ned 6,8 prosent) og Bonheur (ned 1,9 prosent) ble porteføljens eneste aksjer i rødt.

Visste du at vi også har en svensk modellportefølje? Se aksjene i porteføljen her

Viktigste oppdateringer i augustporteføljen

Rendyrker TMT-eksponeringen

Schibsted endte opp 15,3 prosent i juli på en sterk Q2-rapport. Med Schibsted-rapporteringen forbi, ser teknologianalytiker Olav Rødevand mot Adevintas kvartalstall i slutten av august.

-  Vi venter at Adevinta vil fortsette å levere tosifret inntektsvekst og marginekspansjon, med selskapet på rett vei til å levere nesten 20 prosent EBITDA-vekst og over 30 prosent vekst i fri kontantstrøm for fullåret 2023. Selskapet handler nå på 4,2 prosent fri kontantstrøm-yield på 2023-estimater, som øker til 6,4 prosent i 2025. Etter vårt syn priser dermed ikke markedet inn den signifikante veksten over de neste årene. Vi venter dermed at Q2 blir en positiv hendelse som senker risikoen ytterligere, sier Rødevand.

Dobler innen olje- og gass

Innen olje og gass beholder energianalytiker Tom Erik Kristiansen Aker BP, i tillegg til å ta inn Vår Energi etter selskapets Q2-tall.

- Momentet for energiaksjer er i bedring etter en svak avslutning før sommeren. Vår Energi er lavt priset og tilbyr et høyt utbytte som vi mener er opprettholdbart over tid. I tillegg får man eksponering mot 50 prosent produksjonsvekst de neste to årene. Vi ser derfor betydelig oppside, og med 30 prosent gasseksponering er også selskapet godt posisjonert for den kommende vinteren i Europa, sier Kristiansen.

Sterk måned for tankshipping

Shippinganalytiker og analysesjef Eirik Haavaldsen beholder både Frontline og Hafnia før Q2-tall i august. Begge tankaksjene steg i løpet av juli etter produkttankratene løftet seg til de høyeste nivåene siden tidlig mai.

- Å se ratene styrke seg så mye i en sesongmessig svak tid øker troen inn mot vintersesongen, og med lave lagre tror vi aktiviteten vil ta seg opp. Inn mot Q2-rapporteringen beholder vi begge tankfavorittene våre i porteføljen for august, sier Haavaldsen.

Dette er de ni aksjene i porteføljen i august: 

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Det gis ingen kommentarer dersom en økning eller reduksjon i vektingen kun skyldes oppgang eller fall i aksjekursen siden forrige rapport. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO