Tre nye aksjer i Paretoporteføljen i årsinnspurten


November endte flatt for modellporteføljen vår med en nedgang på 0,1 prosent, mens Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,8 prosent på samme tid. Inn i årets siste måned er porteføljen opp 21,4 prosent for året, mot 9,7 prosent for Hovedindeksen. Tre nye aksjer går inn i desember:

Del med andre

Dataskjermer

Pareto Securities

No

Aksjehandels- og analysekunder kan lese våre analytikeres kommentarer på alle de ti aksjene i porteføljen i analyse- og handelsplattformen vår. Logg inn for å lese rapporten.

Amerikanske børsindekser fikk sin beste måned hittil i 2023 i november. Børsene steg mellom ca. 9 og 11 prosent, mens børsen her hjemme steg 1,8 prosent. Modellporteføljen til våre norske aksjeanalytikere endte flatt med 0,1 prosent nedgang. Hittil i år er modellporteføljen opp 21,4 prosent, mens Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 9,7 prosent på samme tid.

Best i løpet av måneden ble AMSC (opp 8,6 prosent), etterfulgt av BW LPG (opp 5,4 prosent), Subsea 7 (opp 3,7 prosent), Orkla (opp 3,5 prosent) og Yara (opp 0,4 prosent). I minus endte Aker BP (ned 1,5 prosent), Equinor (ned 4,4 prosent), Lerøy (ned 4,4 prosent), Bonheur (ned 6,0 prosent) og Hafnia (ned 6,6 prosent).

Våre svenske aksjeanalytikere lager også en månedlig modellportefølje for svenske aksjer. Se aksjene i porteføljen her

Viktigste oppdateringer i desemberporteføljen

Fortsatt positiv i sjømat og fremhever Mowi

Innen sjømat tar analytiker Sander Lie ut Lerøy til fordel for Mowi i desember. Synet på sektoren forblir positivt i kjølvannet av Q3-rapporteringen, men han fremhever bedre risk/reward for Mowi i det korte bildet.

- Selskapet leverte de datapunktene vi ville se i Q3, med en attraktiv slakteprofil og god kostnadskontroll inn mot Q4 og 2024. Mowi fortsetter å levere resultater i den øvre enden av de tradisjonelle oppdretterne, noe vi mener ikke er reflektert i dagens kurs, sier Lie.

Etter et kvartal med både positive og negative overraskelser i sektoren fortsetter estimattrenden i Mowi oppover.

- Selskapet er godt posisjonert til å kapitalisere på de høye spotprisene vi ser nå og vi liker også den diversifiserte vekstprofilen til selskapet inn mot 2024 og 2025. Til tross for sterk utvikling etter Q3-rapporten handles Mowi fortsatt nærme en rekordhøy rabatt til sektoren sammenlignet med den siste treårsperioden. Dette til tross for at vi forventer solid inntjening for selskapet også de kommende kvartalene. Vi forventer videre at spotprisene for laks vil holde seg på et høyt nivå i desember og øke ytterligere inn i første halvår av 2024. Dette vil nok også løfte sentimentet til sektoren og vi mener Mowi er en fin eksponering nå, sier Lie.

Inn med sparebank

Innen banksektoren tar analytiker Vegard Toverud inn Sparebanken Vest, som han fremhever som sektorfavoritt.

- På tross av at vi trolig nærmer oss rentetoppen ser vi muligheter i Sparebanken Vest, som har underprestert resten av sparebanksektoren det siste. Vi har nylig oppgradert estimatene våre og tror egenkapitalbeviset har en del å gå på, sier Toverud.

Bytter industrieksponering

Et negativt sentiment i gjødselmarkedene den siste tiden gjør at industrianalytiker Kenneth Sivertsen bytter eksponeringen fra Yara mot Kongsberg Gruppen, hvor han anser risk/reward på oppsiden.

- Økende forsvarsbudsjetter, solid etterspørsel innen maritimt og strengere reguleringer, i tillegg til en økende etterspørsel for digitalisering, gjør at vi tror Kongsberg Gruppen er i en perfekt storm. Selskapet drar nytte av sine sterke markedsposisjoner og bunnsolide balanse. Gitt markedssituasjonen bør ordreinntaket fortsette på høygir, og fortsette å drive estimatene høyere. Derfor mener vi aksjen bør verdsettes med en premie, sier Sivertsen.

Dette er de ti aksjene i porteføljen i desember:

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet vårt Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

SISTE NYTT FRA PARETO SECURITIES