Intradagskreditt

Øk din handelsramme uten ekstra kostnader intradag. Intradagskreditt blir ofte brukt av tradere i kombinasjon med aksjekreditt og shorthandel.

Registerer deg på 3 minutter med BankID

Stor fleksibilitet i intradag

Med intradagskreditt kan du daglig øke ditt disponible beløp for aksjehandel tilsvarende din egenkapital uten ekstra kostnader. Du kan dermed gjennomføre større kjøp av aksjeposter, som kan øke din eksponering i markedet. Intradagskreditt er et svært nyttig verktøy for deg som driver med trading av aksjer.

Intradagskreditt forutsetter en egenkapital på minst NOK 200 000 og har en øvre grense på NOK 4 000 000. Disponibelt for handel må også være positivt for at du skal kunne få innvilget intradagskreditt.

Intradagskreditten fastsettes på daglig basis. Den åpnes før børsåpning, og avsluttes ved børsslutt. Intradagskredittrammen kan ikke utnyttes over natten. Intradag påløper ingen rentekostnader. Om du ikke stenger dine posisjoner, men benytter deg av intradagskreditten over natten, vil det påløpe overtrekksrenter og gebyrer. Har du planer om å holde belånte poster lenger, ta kontakt med online-desken, og vi etablerer verdipapirbelåning (aksjekreditt) for det konkrete verdipapiret.

Slik søker du om intradagskreditt

Intradagskreditt inngår i samme avtaleverk som generell verdipapirkreditt, og inkluderer også shorthandelsavtale.

Avanserte verktøy for erfarne tradere

Å låne penger til aksjer kan øke din eksponering i markedet, og dermed både din potensielle fortjeneste og ditt potensielle tap. Produktet egner seg for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet. Se også vår tematiske artikkel om belåning av investeringer.

Kom i gang med Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Registrering med BankID på 3 minutter.