LEI - Viktig for alle selskapskunder

EU-regler pålegger Pareto Securities og samtlige andre verdipapirforetak i EU/EØS å innhente LEI (Legal Entity Identifier) for alle foretakskunder.

Del med andre

LEI - Viktig for alle selskapskunder

Pareto Securities

Norsk og europeisk verdipapirlovgivning krever at alle aksjeselskaper må ha et juridisk identifikasjonsnummer (Legal Entity Identifier, eller LEI) for å handle i verdipapirer. Dette er ikke noe som er unikt for våre kunder, men er lovpålagt for alle verdipapirforetak (banker, meglerhus, fondsforvaltere etc).

LEI - Legal Entity Identifier

LEI er en 20 karakterer lang alfanumerisk kode (basert på ISO 17442) som tilordnes juridiske personer for på entydig vis å identifisere motparter i finansielle transaksjoner. LEI må skaffes til veie hos en autorisert LEI-utsteder. Dette gjør man ved å opprette konto og fremlegge søknad om LEI hos en slik utsteder. LEI blir utstedt etter at utstederen har kontrollert informasjonen dere har oppgitt.

Om du er usikker på om firmaet ditt allerede har en LEI? Søk i LEI-registeret du finner her

Hvordan skaffe en LEI

Om man ikke allerede har en LEI må man skaffe det. Selskaper kan søke om LEI på en av de følgende hjemmesider:

Det finnes også flere alternativer. Listen over andre organisasjoner som er autorisert til å utstede LEI, kan du finne her.

Prisen for opprettelse av LEI er omtrent EUR 150. Det påløper også et årlig gebyr på omtrent 2/3 av opprettelsesgebyr.

Sider med mer informasjon:

Kunder kan samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO