Teknisk støtte og motstand

Å kjenne nivåer for teknisk støtte og teknisk motstand kan gi bedre timing og pris på aksjehandelen din.

Del med andre

Pareto Securities

No

Alle som handler aktivt i aksjer har trolig hørt om begrepene "støtte" og "motstand" enten du benytter teknisk analyse, eller ikke. Men hva betyr egentlig disse begrepene? Hvor kommer tankegangen fra, og hva kan det brukes til?

Selve ordene støtte/motstand er enkelt å forstå. De brukes om kursnivåer i en aksje, råvare eller annet verdipapir der kursbevegelsene ser ut til å stoppe opp, og i mange tilfeller reversere sin mest umiddelbare trend/tendens. Det finnes verktøy for å identifisere disse gjennom teknisk analyse, men først skal vi se litt på hvorfor dette skjer, og hvordan man kan bruke disse nivåene til trading, eller bedre timing på lengre investeringer.

Hvordan oppstår støtte og motstand

Prisingsprosessen i markeded kan beskrives som en kontinuerlig auksjon der kjøper- og selgersiden beveges i en kontinuerlig dans inntil det ønskede volumet blir omsatt. Støtte- og motstandsnivåer er prisnivåer der man kan anta, basert på historiske data, at det vil være større kjøps- eller salgsinteresse. De som benytter teknisk eller kvantitativ analyse ser eksempelvis etter følgende i kursdiagrammene:

  1. Nivåer der kursen tidligere har snudd (lokale topper og bunner)
  2. Nivåer der det tidligere har gått uvanlig stort volmum
  3. Nivåer som ser ut til å fange opp "rytmen" aksjen svinger i, f.eks. glidende gjennomsnitt eller diverse trendlinjer
  4. Volumvektet glidende snitt (VWAP)
  5. Kursutslag i forhold til gjennomsnittlig prisbevegelse (ATR - Average True Range)

Nøyaktig hvorfor slike støtte- eller motstandsnivåer oppstår er avhengig av mange forhold. Aksjene drives av at selgere og kjøpere tar posisjoner. Om en aksje tidligere har snudd oppover et kursnivå betyr det at det finnes (i det minste fantes) kjøpere som syns det var god verdi i å ta aksjen der. Kanskje er de ikke like interessert 5 kroner lenger opp, og har satt en "top limit" på sin ordre i markedet. Om aksjekursen går over deres ønskede nivå vil de kanskje trekke ordren. Kommer prisen tilbake til passe nivå kommer kanskje ordren tilbake, og kjøperen er der inntil ordren blir fylt.

På samme måte kan en større salgsordre med limit ligge som et lokk på en aksje, inntil den eventuelt blir uttømt, og fremstå som teknisk motstand. I nevnte Vestas kan man f.eks. tenke som teoretisk eksempel at et stort fond har lagt inn ordre om å selge 1 million aksjer. Ordreparameterene er max 20% av volumet, og med 390 som laveste limit. Selv om ordren er på kun 390 millioner vil denne ordren ligge som et lokk i området over 390 inntil 5 millioner aksjer (verdi nesten 2 milliarder) er omsatt, hvorav denne selgeren står for 20%. Når selger er ferdig vil det plutselig være et vesentlig mindre volum til salgs, og kursen kan potensielt få et løft om kjøperne fortsetter å være aggressive.

Vanlig daglig kursbevegelse på en aksje er også viktig, og både menneskelige og computertradere benytter ofte dette i sine spekulative posisjoner. Større institusjonelle investorer kan ofte be megleren roe ned kjøpingen dersom de ser at deres kjøp presser kursen på aksjen langt utover det som er vanlig kursbevegelse. Når jeg drev med trading på fulltid var det å gå imot slike kursbevegelser dersom de gikk mer enn 2 ganger ATR, ett av de oppsett jeg regelmessig tradet med stor treffprosent. Det handler om sannsynligheter, og å være bevisst skifter i tilbuds- og etterspørselsbalansen.

Hvordan ser støtte og motstand ut?

I sin reneste form kan man i handelssystemene direkte observere støtte og motstand gjennom å se på ordrebok og handelslogg, noe som på fagspråket kalles tape reading.

Over ser du ordrebok og handelslogg i den danske vindmølleprodusenten Vestas Wind System. Du ser kjøper- og selgersiden pr. nivå og ser en balanse som er tiltet 43 % vs 57% i favør av selgerne. Dette representerer motstand (volum) som må tygges igjennom før aksjen evt kan løftes videre. Vi ser fra handelslogg til høyre at volumvektet snitt (VWAP) er nær salgssiden på 389,90 og at aksjen i skrivende stund handles på dette nivå. Om kjøpere tømmer ut selgerne, eller om de blir forsynt og salgspresset kommer nedover, det vet vi ikke ennå. Men kortsiktig momentum er oppover.

Spoler man litt ut og vil kursdiagrammer (charts) fange dette opp i et litt lengre perspektiv. Her har vi Vestas Wind Systems siste 30 dager med 1 times candlesticks (hver stolpe tilsvarer 1 times kursbevegelse):

Denne aksjen har falt fra en årstopp på 630 til nå å handles i underkant av 400. Aksjen er mye omsatt i Norden, og swing-tradere er derfor nå interessert i om timingen for å igjen kjøpe Vestas er god. Ved å benytte teknisk analyse kan man sette opp handelsregler å forholde seg til. De grå horisontale stolpene i chartet viser volum omsatt pr. prisnivå. Vi ser at aksjen to ganger har snudd på 360, noe som tilsier at på det nivået er det lite salgsvilje til å dytte kursene lenger ned. Formasjonen kalles "dobbel bunn", og er en av de klassiske trendvendings-formasjonene for tekniske tradere.

Videre ser vi at størst volum siste måned har gått i sonen mellom ca. 383 og 403. Et bekreftet brudd opp gjennom denne sonen vil sees som et sterkere teknisk kjøpssignal og tegn på vending. Dette er således en potensielt interessant situasjon, men om den materialiserer seg er ennå for tidlig å si. Chartet viser også enn så lenge fallende topper, noe som er konsistent med fortsatt nedtrend. Å se på et chart i flere tidsperioder gir ofte økt verdi. Her er Vestas med daglige candlesticks.

Kortsiktig trading med støtte- og motstand

Driver man med intradag trading må man se på de lange chartene for å velge hvilke aksjer som er potensielt interessante, men utføre selve handlene i et mye kortere perspektiv. Å se gårsdagens topper, bunner og soner med stort volum har her stor verdi. Ikke minst fordi ordrebildet i aksjen også nå er "ferskt". Dette betyr at en stor del av de aktører som var aktive i aksjen i går også kan forventes å være det i dag. I mange tilfeller henger det også igjen ordre. Større institusjoner bruker ofte flere dager på å fylle sine ordre, og i mange tilfeller har de et svært bevisst forhold til hvor de vil kjøpe og selge.

Her ser vi Vestas med siste 2 dagers kurser. Mange bruker linjediagram på korte charts, men jeg har her valgt å velge 10 minutters candlestics for å få et renere bilde. Vi ser hvordan aksjen åpnet nær sluttmatch dagen før, falt raskt til et nivå der et av gårsdagens største volum gikk, før den der snudde opp igjen. Oppgangen prøvde seg over gårsdagens topp, men møtte på første test raskt selgere. Andre gang aksjen kom opp til dette nivå lå kursen der lengre og absorberte etterhvert volumet som var til salgs. Dette var starten på videre bevegelse opp til der den handles nå.

Vestas Wind Systems - 10 min candlesticks. Kilde Infront Active Trader

Å være bevisst sannsynlige støtte- og motstandsnivåer kan hjelpe deg til å bedre timing med hensyn på både pris og tid når du handler aksjer. Fasiten er det ingen som har i aksjemarkedet, der fortid ikke er noen garanti for fremtid. Men alle aksjer bærer også historien med seg, og tidligere nivåer vekker gjerne interesse. Å ha et øye på disse kan øke din sannsynlighet for å tjene penger på aktiv handel i aksjer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet vårt Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

SISTE NYTT FRA PARETO SECURITIES