Havvind: Økte renter og dyrere råmaterialer ødelegger ikke festen | Pareto Securities’ Power & Renewable Energy Conference 2022

Havvindkapasiteten er ventet å vokse med 20 prosent årlig det neste tiåret. Vår havvindanalytiker Bård Rosef snakket på Power & Renewable Energy-konferansen om teknologiutviklingen, økonomien i sektoren og hvordan flaskehalser truer havvindutviklingen.

Del med andre

Havvind: Økte renter og dyrere råmaterialer ødelegger ikke festen | Pareto Securities’ Power & Renewable Energy Conference 2022

Pareto Securities

Havvind har gått fra å være en nisje i energisektoren, til nå å være en kostnadseffektiv form for fornybar energi. Men hvorfor plassere vindkraft til havs?

- Historisk har hovedgrunnen for havvind vært å plassere turbiner ute av syne. Få vil ha en stor og støyete vindturbin i hagen. Det blåser også mer offshore enn onshore, med 70-100 prosent mer vind offshore, og gjerne mer stabilt. En annen utvikling vi har sett de siste årene er at havvind ikke lenger er spesielt kostbart. Det har ført til at estimatene for installert kapasitet konstant har blitt oppjustert, og nå er vi der vi trodde vi ville være i 2040 allerede i 2030, med dagens estimater, sier Rosef i presentasjonen.

Han ser nærmere på konkurransekraften til havvind, sammen med teknologiutviklingen i bransjen. Med store og dedikerte turbiner har kostnadene per MWh stupt. Fra 2015 har kapasitetsutnyttelsen økt fra ca 35 til over 50 prosent gitt nye og mer dedikerte turbiner, som bidrar til at kostnadene har sunket med ca. 70 prosent.

Renter og råmaterialer stiger

Rentenivåene stiger verden over, og prisene på råmaterialer som inngår i turbinene og prosjektene er på vei opp. Det gir motvind for havvindprosjektene, men ikke nok til å gjøre stor skade.

- I regioner som Europa vil fornybar energi fortsette å være billigere enn kull, og andre alternativer sliter også generelt med høyere renter og råmaterialpriser. I tillegg er ikke økningen stort mer enn den gjennomsnittlige årlige kostnadsreduksjonen de siste 10 årene, hovedsakelig på grunn av teknologiutvikling, sier Rosef.

Se den fulle presentasjonen for å lære mer om utviklingen de siste årene, teknologien, vekstestimatene, ScotWind og hvordan turbinprodusenter er spesielt godt posisjonert fremover.

Hvordan dekke behovet for fornybar energi fremover?

Skal klimamålene nås, må det til enorme investeringer innen fornybar energi, og særlig havvind og strømnettet. Statkraft, Norsk Hydro, Statnett og Nysnø Klimainvesteringer delte sine tanker om hvordan vi kan møte det store behovet for fornybar energi på fornybarkonferansen.

Analytikepresentasjon på strømmarkedet

Interessert i strømprisene? Senioranalytiker Olav Johan Botnen i Volue Insight så på fornybar-konferansen vår nærmere på drivere og utsikter for europeisk og nordisk strøm.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO