Shortsalg av aksjer

Ved å selge aksjer short kan du tjene penger på kursfall, men dette innebærer både risiko og muligheter. Slik gjør du det:

Del med andre

Rød graf som indikerer nedgang

Pareto Securities

No

Å selge aksjer "short" betyr å låne aksjer av noen som eier de, for deretter å selge de i markedet. Formålet med dette er som regel et ønske om å tjene penger på potensielt kursfall i aksjen, men dette kan både øke og redusere risikoen du har i markedet.

Et shortsalg betyr at du har en minusposisjon i aksjen, noe som innebærer følgende:

  1. Mulige kostnader for aksjelån
  2. Forpliktelse om å levere tilbake på et senere tidspunkt
  3. Potensielt tap om aksjen stiger før tilbakekjøp
  4. Potensiell gevinst om aksjen faller før tilbakekjøp
  5. Mulig økt risiko i din portefølje
  6. Mulig redusert risiko i din portefølje

Vi ser mer på disse punktene i denne artikkelen, og viser hvordan du kan bruke shortsalg som et viktig verktøy i din aksjehandel.

Aksjelån og lånekostnader

Det er forbudt å selge aksjer man ikke har tilgjengelig, noe som i praksis innebærer at verdipapirene skal være lånt inn av megler i forkant av shortsalget. Udekket shortsalg er forbudt i Norge og EU, og dette håndheves strengt mot både meglerhus og kunder. Man derfor sikre innlån av aksjer før de kan selges short i markedet. De fleste av de mest handlede (også kalt likvide) aksjene i de fleste markeder vi tilbyr handel i kan shortes. Ønsker du å sjekke muligheten for å låne/shorte spesifikke aksjer kan du ta med kontakt vårt online trading-team.

Når man har sikret at aksjen er lånt inn kan man shorte den. Hos oss påløper ingen kostnader utover vanlig kurtasje dersom aksjen selges og kjøpes tilbake samme dag. Dersom shortposisjonen holdes over natten påløper et gebyr for etablering av aksjelån (for tiden 500 NOK), samt at rente for lån av aksjene begynner å løpe. Hvor høy denne renten er avhenger av aksjen, men husk at den oppgis som en årlig rente, noe som betyr at rentekostnaden for å holde posisjonen i noen dager eller uker som regel er helt marginal. Lånekostnad kan i likhet med tilgang til aksjer sjekkes i hvert enkelt tilfelle gjennom å kontakte vårt online trading-team.

Husk at dersom du er short en aksje når den går ex-utbytte vil kursen på aksjen normalt falle med samme beløp som utbyttet, men du blir pliktig å betale utbyttet til den du har lånt aksjer av. Det fins derfor ingen "gratis lunch" ved dette.

Shorting er sammen med bruk av aksjekreditt og handel i derivater definert som mer avanserte produkter av norske myndigheter, og i Pareto har vi derfor relativt strenge rutiner for dette. Etter å ha fylt ut de nødvendige papirer må derfor kunder som ønsker å shorte gjennom en egnethetstest på nett, og en kvalifiseringssamtale med megler.

Økt eller redusert risiko

Shorting regnes av de fleste som å ha noe høyere risiko enn normal aksjehandel. Dette bunner i noen systematiske forskjeller:

  1. Shorting innebærer kostnader (til aksjelån), mens langsiktig aksjeeie tvert om er noe man som regel får betalt for gjennom utbytter og kapitalavkastning over tid.
  2. Aksjer kan i teorien stige uendelig, mens de bare kan falle 100%.

På lengre sikt er disse faktorer riktige, men for kortsiktige tradere i enkeltaksjer er langsiktig samlet kapitalavkastning i aksjemarkedet lite relevant. Ser man på summen av intradag bevegelser er markedet mye mer 50/50 og om man som trader aldri shorter lar man dermed en stor del av markedsmulighetene gå ifra seg. Tradere må imidlertid kjenne godt til den eventuelt økte risikoen, og eksempelvis passe på å ikke sitte i store shortposisjoner over natten i selskaper som er åpenbare oppkjøpskandidater. Dette på samme måte som man bør være forsiktig med store long-posisjoner i åpenbare konkurskandidater. Man må rett og slett kjenne sin risiko.

Hedgefond og profesjonelle shortere

Blant de større institusjonelle og profesjonelle investorene er det særlig en gruppe som er aktive brukere av shortposisjoner, og det er Hedgefondene. Disse har fått sitt navn fra hedging, som ofte innebærer sikring av fondets investeringer gjennom bruk av derivater som opsjoner og futures og/eller shortposisjoner. Dette kan gjøres for å skreddersy fondets risikoprofil. Eksempelvis kan et slikt fond kjøpe 20 forskjellige enkeltaksjer i et marked, og shorte en tilsvarende sum av relevant markedsindeks imot. Man vil da være "markedsnøytral", og på en tydeligere måte vise forvalters evne til å plukke enkeltaksjer som skal gjøre det bedre enn referanseindeksen.

Det skal legges til at dette også kan øke fondets balanse utover den opprinnelige cash-posisjonen. Shorter man indeks for 100 mill får man jo 100 mill inn på konto. For dette kan man kjøpe aksjer for 100 mill, og stille (en bit av) disse som sikkerhet for shortposisjonen. Fondet kan da ha en bruttobalanse på 200 mill, men samtidig være relativt markedsnøytral. Det fins mange interessante muligheter i dette for profesjonelle aktører.

Tilgang til shorthandel

For å kunne shorte må du først inngå en avtale om aksjekreditt, noe som åpner for både intradagskreditt og shorthandel. Samme avtaleverk dekker altså alle disse produktene, og med dette på plass vil du kunne benytte deg av samtlige tjenester ved behov. Se nærmere beskrivelse i denne artikkelen om belåning av investeringer.

Når du så ønsker å shorte en aksje kan du sjekke om den er tilgjengelig for utlån. De fleste av de mest likvide aksjene i hvert marked ligger som nevnt over allerede tilgjengelig i vår lånepool. Disse kan du dermed shorte uten manuell kontroll. Når salgsordre legges inn i vårt system sjekkes det automatisk om volumet er tilgjengelig for utlån, og du vil få opp en feilmelding dersom salget ikke kan gjennomføres. Når dette skjer, eller om du ønsker å shorte aksjer som ikke står på listene, ta kontakt med online trading-teamet, og vi sjekker situasjonen for deg. I mange tilfeller kan vi også skaffe aksjer som ikke står på listene.

Om du dekker shortposisjonen intradag vil ingen ekstra kostnader påløpe. Dersom du beholder shortposisjonen over natten vil som nevnt tidligere et aksjelån etableres, og etableringsgebyr og renter påløpe automatisk inntil du stenger posisjonen igjen.

Et råd på veien

Shorthandel er et av verktøyene som muliggjør mer avanserte handelsstrategier. Vi oppfordrer alle som ønsker å gjøre dette å sette seg grundig inn i alle detaljer, slik at man kan høste fordelene ved dette verktøyet uten å gå på en unødvendig smell.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet vårt Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

SISTE NYTT FRA PARETO SECURITIES