Selskapsintervjuer fra Power & Renewable Energy-konferansen 2022

På vår årlige fornybarkonferanse snakket vi med Norsk Hydro, Cloudberry, Otovo, Vow, Saga Pure og Volue. Se alle intervjuene her.

Del med andre

Selskapsintervjuer fra Power & Renewable Energy-konferansen 2022

Pareto Securities

Mer enn 70 selskaper deltok fysisk og digitalt på vår 24. årlige Power & Renewable Energy-konferanse. Alt fra havvind og kraftprodusenter til waste-to-energy og batterier var representert, og i vårt TV-studio på konferansen tok vi et knippe selskaper til side for en prat om aktuelle temaer i fornybarsektoren sammen med våre aksjeanalytikere.

Volue: One-stop-shop for krafttjenester

Clean tech-selskapet Volue er et ledende norsk teknologiselskap innen teknologiløsninger og digitalisering av strømbransjen. Selskapet ble skapt ved fusjonen mellom Markedskraft, Wattsight, Powel og Scanmatic i 2020, og har vært notert på Oslo Børs siden høsten 2020.

Selskapet har hovedvirksomheten innen energi, strømnett og infrastruktur. Sammen med Matilda Karlsson og vår clean tech-analytiker Gard Aarvik forteller CEO Trond Straume mer om optimalisering av strømnettet, krafthandel og SaaS-løsninger for strømaktører.

Vi har analysedekning på Volue-aksjen, som kan handles på Oslo Børs på tickeren VOLUE. Les våre siste analyser på Volue her (for analysekunder). Volues presentasjon fra konferansen er tilgjengelig her.

Cloudberry: På god vei mot kraftdobling

Den nordiske kraftprodusenten Cloudberry og CEO Anders Lenborg fortsetter veksten i Norge og Sverige innen både vann- og vindkraft. Hør de siste oppdateringene og selskapets tanker om strømprisene, prissikring og videre vekst.

Les våre siste Cloudberry-analyser. Cloudberrys presentasjon fra konferansen er tilgjengelig for våre kunder her.

Norsk Hydro: Slik skal klimautslippene ned

Aluminiumsgiganten Norsk Hydro er en av verdens største forbrukere av fornybar energi. Hør EVP Arvid Moss og industrianalytiker Kenneth Sivertsen diskutere hvordan selskapet skal senke klimautslippene, tilrettelegge for mer fornybar energi, og hvorfor industrien bør lede an.

Les våre analyser på Hydro-aksjen. 

Arvid Moss’ presentasjon på konferansen kan du se her.

Otovo: Energikrise gir kraftig solcellevekst

Otovo er en markedsplass for solcelleinstallasjon på hustak. Siden børsnoteringen i februar i fjor har selskapet fortsatt å vokse i Europa, og har i dag virksomhet i Norge, Sverige, Frankrike, Spania, Polen, Italia og Tyskland. Nylig la selskapet frem resultater for fjerde kvartal 2021, som viste at selskapet har sjudoblet ordreboken fra samme tid i fjor.

Med høyere strømpriser har folk virkelig fått øynene opp for selvberging av strøm og egne solcellepaneler. På konferansen vår CEO Andreas Thorsheim vårt TV-studio sammen med Matilda Karlsson og aksjemegler Sebastian Baartvedt. Der fortalte Thorsheim mer om påvirkningen av strømpriser, viktigheten av solceller og hvordan selskapet skal fortsette å vokse.

Se Thorsheims fulle presentasjon her.

Vow: Full gass innen metallurgi

Clean tech-selskapet Vow leverer klimaløsninger innen cruise- og pyrolysevirksomhet. På tross av pandemi og stillstand i cruisebransjen, har aktiviteten for Vow i cruiseindustrien vært rekordhøy.

- Vi har hatt all-time-high ordreinngang. Fra 2021 til 2022 har ordreinngangen økt med 50 prosent og vi har nesten 600 millioner i ordreinngang i cruiseprosjekter i 2022. Tenk deg det – i en industri som har vært delvis stengt ned, sier Badin i intervjuet.

Hør Badin fortelle mer om avkarbonisering, metallurgisatsingen og det sterke fundamentet innen cruiseindustrien sammen med analytiker Gard Aarvik og Matilda Karlsson.

Vi har dekning på både Vow og spinoff-selskapet Vow Green Metals. Analysene kan du lese her.

Badins presentasjon fra konferansen ligger tilgjengelig i handelsplattformen vår.

Saga Pure om markedet for fornybare aksjer

Det børsnoterte investeringsselskapet Saga Pure har de siste par årene bygget opp en portefølje med fornybarselskaper som Bergen Carbon Solutions, Everfuel, Horisont Energi, Pryme, Heimdall Power og ICT Technology i tillegg til nynoterte Hyon.

En viktig del av investeringsstrategien er å være en aktiv eier i porteføljeselskapene. Og hvem som inngår i porteføljen er langt fra tilfeldig. CEO Bjørn Simonsen sier de det siste året har sett på mer enn 150 investeringsmuligheter. 

- Teknologien er noe av det viktigste, men man må også ha et godt team. Vi ser på styret, administrasjon, eksisterende aksjonærer. Og selvfølgelig til hvilken pris man kan kjøpe for, sier han i intervjuet.

Hør Simonsen fortelle mer om Saga Pures syn på fornybarmarkedet, selskapene i porteføljen og investeringsstrategien.

Paneldiskusjon: Hvordan dekke behovet for mer fornybar energi?

Skal klimamålene nås, må det til enorme investeringer innen fornybar energi. Statkraft, Norsk Hydro, Statnett og Nysnø Klimainvesteringer delte sine tanker om hvordan vi kan møte det store behovet for fornybar energi.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO